YÜKLENİYOR

ATAKÖY ROTARY daha fazla

HAKKIMIZDA

2009 — 2015

Banner

Bizler farklı meslek gruplarından gelen iş adamları olarak, yaşadığımız topluma hem bireysel hem de kulüp adına fayda sağlayabilmek için 1982 yılından beri her hafta bir araya geliyoruz.

Heyecanımızı hiç kaybetmediğimiz gibi, her gerçekleştirdiğimiz proje sonrası daha da şevk ve mutlulukla bu toplantılarımızı tekrarlıyoruz.

En önemlisi de, 'Kendimizden önce hizmeti' gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor ve siz değerli dostlarımızı selamlıyoruz...

Süreklilik arz eden kurumsal projeler üretmek, sürdürmek, Kulübümüzde halen temsil edilmemiş meslek gruplarından üyeleri kulübümüze dahil ederek üyelikte çeşitliliği sağlamak,

Diğer kulüpler ve Bölge ile bilgi paylaşımı / koordinasyonu sağlamak,

Görevlere adaylık için üyelerin teşvik edilmesi; kulüp görevlilerinin genel görüş birliği içerisinde belirlenmesini sağlamak,

Kulüpte görev almış üyelerimizin bölgede de görev almasını teşvik etmek ve desteklemek,

Bölge aktivitelerine geniş katılım sağlamak,

Guvernör Yardımcımız başta olmak üzere, Dönemimiz, Geçmiş ve Gelecek Dönem

Guvernörleri, Bölge Görevlileri ve UR’de görev alan bölgemiz rotaryenlerinin bilgi ve  tecrübelerinden faydalanmak,

Cehaletle savaş ve sağlıklı bir eğitim için her yerde özellikle çocuklara ve gençler yönelik sürekliliği olan projeler gerçekleştirmek,

Meslek hizmetlerini destekleyen projeler yapmak,

Kardeş Kulüplerimizle ilişkilerimizi karşılıklı ziyaretlerle geliştirmek ve onlarla ortak projelerimize devam etmek,

MG proje yada projeleri yapmak

Bu yıl da Rotaract Kulübümüzle birlikte en az bir adet RYLA organize etmek,

Kulüp faaliyetleri konusunda Rotary Ailem’i bilgilendirmek ve projelere katılımlarını sağlamak, ürettikleri projelere destek olmak.

İnsanları mesut edecek yegane vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir.
Mustafa Kemal ATATÜRK

ROTARY

Nedir?

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.

Rotary'nin amacı, bütün onurlu girişimlerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;

  • Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
  • İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,
  • Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,
  • Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş ve meslek sahibi insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir.

Rotary hizmet idealinin gerek bireysel gerekse toplu olarak pratikte uygulanmasını teşvik etme amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk örgütüdür.

Rotary, hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslar arasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için gayret sarfeder.

Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın yaygın olarak temsilini sağlamak ve Rotary'nin amacına hizmet etmek için, her meslekten seçer.

Kalıcı dostlukların ilk adımı olarak, tanışıklığın geliştirilebilmesi amacıyla, olağan kulüp toplantılarına belli asgari sayıda katılma, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur.

Rotary Kulüpleri, Rotaryenlere kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri verme fırsatı sağlar.

Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir.

KENDİNDEN ÖNCE HİZMET
(1950 - DETROIT ROTARY KONVANSİYONU)

PROJELERİMİZ

2014 - 2015 Program ve Projelerimiz

"En İyi Hizmet Eden, En Çok Yararlanır."
ART SHELDON (1910, CHICAGO ROTARY)

İLETİŞİM

Bize Ulaşın

Adres:

İSTANBUL ATAKÖY ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ
İSTİKLAL CADDESİ HALEP HAN NO:140/5,
BEYOĞLU, İSTANBUL, TÜRKİYE

TELEFON:

+90 212 251 00 59

© 2015 Ataköy Rotary / Her hakkı saklıdır. / Powered by Arat.Net